W ramach usług „Project Cargo” oferujemy specjalistyczny transport ładunków o niestandardowych wagach i wymiarach, wykraczających poza rozmiary kontenerów morskich. Obsługą ładunków ponadgabarytowych zajmuje się zespół doświadczonych specjalistów, współpracujących z siecią sprawdzonych partnerów na całym świecie.


Naszym Klientom zapewniamy:

  • indywidualne opracowanie rozwiązań dla każdego projektu w oparciu o doświadczenie i wiedzę kompetentnych specjalistów
  • uzyskanie zezwoleń wymaganych przy organizacji transportu i manipulacji ładunkami ponadnormatywnymi
  • transport lądowy ładunków ponadnormatywnych: samochodowy, kolejowy i wodny śródlądowy
  • obsługę portową przy użyciu specjalistycznego sprzętu, m.in. dźwigów pływających, przeładunki, składowanie, formowanie jednostek ładunkowych wraz z mocowaniem
  • nadzór nad przeładunkiem wraz z loading survey wykonanym przez niezależnego rzeczoznawcę ładunkowego
  • transport morski w oparciu o: połączenia liniowe przy użyciu kontenerów Flat Rack, Open Top, Hard Top, Platform, toczne serwisy liniowe/ro-ro, drobnicowe serwisy liniowe, chartery full i part cargo
  • transport lotniczy na bazie połączeń liniowych oraz charterów lotniczych
  • całodobowy nadzór nad terminowością dostaw oraz bezpieczeństwem ładunków
  • doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań dotyczących wykonalności projektu

Zapraszamy do kontaktu

 

 zdjęcia: Spedman Global Logistics